LAPrako ikastaroa:

Alturako lanak.

 • 6-8 ordu
 • 10 lagun gehienez
 • Zailtasuna: ertaina

ALTURAKO LANETARAKO PRESTAKUNTZA PRAKTIKOA

Nori zuzendua:

Ikastaro hau zuzenduta dago alturako lanak egiten dituzten langileei eta baita lan horiek egiteko materialen kontrolean eta lanen betetzean erantzukizuna dutenei ere (arduradunak, proiektu-arduradunak, LAP teknikariak,…)

IKASTAROAREN HELBURUAK:

 • Enpresako berariazko lanetan aplikagarriak izan daitezkeen materialak, norberaren babeserako ekipoak eta erorketen aurkako sistemak ezagutzea.
 • Erorketen aurkako sistemen fabrikatzaileek zein azken erabiltzaileek dituzten betebeharrak ezagutzea: materialen eta instalazioen erosketa eta homologazioa.
 • Burutu beharreko lanei egokitutako segurtasun-sistemak hautatzen eta erabiltzen jakiteko ezagutza nahikoa eskuratzea: aldi baterako eta behin-betiko segurtasun-lerroak, soka bikoitzak, amarratze-eslingak, ainguraketa-puntuak, soka blokeatzaileak, etab.

HURRENGO IKASTAROAK

Prestatzailea

LAP Altura lanetarako prestakuntza praktikoa

Ikasi Formación

Prebentzioko goi-mailako teknikariak

Edukia :

 1. Alturako lanaren arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.
 2. Norberaren babeserako ekipoak: burutu beharreko jardueraren araberako hautaketa. Ekipoen betekizunak eta betebeharrak.
 3. Burutu beharreko lanean suerta daitezkeen arazoei aurre egiteko ditugun erorketen aurkako segurtasun-sistemak aztertzea eta horien artean egokiena hautatzea.
 4. Praktika:  NBEn erabilera, mantenua eta hautaketa, eta prestakuntzan parte hartuko dutenek burutuko dituzten lan ezberdinetan erorketen aurkako segurtasun-sistemak eta ainguraketa-puntuak erabiltzen ikastea.

Materialak :

Lanak eta praktikak modu eraginkorrenean burutzeko beharrezkoa den material guztia erabiliko dugu, bai enpresaren materiala eta baita IKASI FORMACIÓNek beharrezkotzat jotzen duen guztia ere.

Prestakuntzarako beharrezkoa izango den material osagarri guztia IKASI FORMACIÓNek ahalbidetuko du.

Lekua :

IKASI FORMACIÓNek Astigarragan (Gipuzkoan) duen alturako lanetarako prestakuntza zentroan egin daiteke prestakuntza, edo bezeroaren etxean edota erabiltzaileek lanak egin ohi dituzten instalazioetan (komunikazioko dorreak, industriako instalazioetan,…).
 • Iraupena

  Kontuan hartuta langileek burutu beharreko lanak eta horien ezagutzak, prestakuntzaren iraupena 6  ordukoa izango da.

 • Taldeak

  Praktikak ahalik eta gehien baliatzeko taldeak gehienez 8-10 lagunek osatzea gomendatzen dugu.

 • Prestatzaileak

  Prestatzaile guztiak Prebentzioko goi-mailako teknikariak dira eta eskarmentu handia dute sektorean.

 • Diru-laguntzak - Hobariak

  Enpresak eskuragarri ditu FUNDAE elkarteak laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako prestakuntza ikastaroak egiteko ematen dituen diru-laguntzak.